Gemstone Wire Wrapped Pendants
Gemstone Wire Wrapped Pendants
Gemstone Wire Wrapped Pendants
Gemstone Wire Wrapped Pendants
Gemstone Wire Wrapped Pendants
Gemstone Wire Wrapped Pendants
Gemstone Wire Wrapped Pendants
Gemstone Wire Wrapped Pendants
Gemstone Wire Wrapped Pendants
Gemstone Wire Wrapped Pendants
Gemstone Wire Wrapped Pendants
Gemstone Wire Wrapped Pendants

2ABNORMAL

Gemstone Wire Wrapped Pendants

Regular price 56.00
Unit price  per 
Tax included.

✨ Gemstone Wire Wrapped Pendants 🌹

Một sản phẩm thủ công với năng lượng riêng của từng viên đá. Bạn có thể tuỳ chọn loại đá, kiểu quấn, và màu sắc dây quấn ạaa 🪄